ČOKOLADICE LION U SEBI SADRŽE SVINJSKE MASNE KISELINE

Nestlé S.A. je najveći prehrambeni koncern na svijetu, i najveći švicarski industrijski proizvođač.

Čokoladice Lion (Nestle) sadrže u sebi svinjske masne kiseline. Informacija od Valdeta Peštalića, direktora Odjela za edukaciju Agencije za halal certificiranje.

Mr. Semir Imamović