ISTRAŽIVANJE: KOLIKO MLIJEKA DNEVNO SMIJU POPITI DJECA?

PREMA NOVOM ISTRAŽIVANJU AMERIČKIH NAUČNIKA, DJECA PREDŠKOLSKOG UZRASTA, KOJA PIJU TRI ILI VIŠE ŠOLJICE MLIJEKA DNEVNO, IMAJU VEĆE MOGUĆNOSTI DA BUDU PRETILA

U istraživanju je sudjelovalo oko 9000 djece kojima je tokom prve četiri godine života praćen rast i razvoj u odnosu na učestalost konzumacije mlijeka.

Analizom prikupljenih podataka primijećeno je da je u uzrastu od četiri godine veća konzumacija mlijeka povezana s većom tjelesnom masom i visinom. Četvorogodišnjaci koji su konzumirali četiri ili više šoljica mlijeka dnevno, bili su u prosjeku za centimetar viši od onih koji su dnevno konzumirali samo jednu šoljicu ili manje mlijeka.

Međutim, zapaženo je i da su ta djeca imala čak 16% veću vjerovatnost za prekomjernu težinu.

Autori istraživanja preporučuju da djeca predškolskog uzrasta dnevno trebaju popiti dvije šoljice mlijeka i napominju da ih treba čuvati od prekomjerne konzumacije zbog povećanja rizika od nakupljanja suvišnih kilograma.

(Faktor.ba)