MALA JAPANSKA TAJNA: STISAK KOJI ZA 10 MINUTA OTKLANJA NEGATIVNE EMOCIJE

KRATKA JAPANSKA TEHNIKA JIN ŠIN DŽICU ZA OTKLANJANJE STRESA IZAZVANOG ODREĐENIM EMOCIJAMA JESTE JEDNOSTAVNA I DELOTVORNA I UZ… …MALI REČNIK I SLIKU:

esfuerzo – napor, trud

tristeza – tuga, žalost
rabia, ira – ljutnja, bes, gnev, srdžba
miedo – strah
preocupation – briga

…biće dovoljno da prst koji predstavlja određenu emociju, držite 5-10 minuta da biste se brzo smirili i uravnotežili organizam.

Buka.com