OVO SU PRAVI TERORISTI: EUROPA ODOBRILA TRI GENETSKI MODIFICIRANA ORGANIZMA! OD DANAS ĆE SE KORISTITI U PREHRANI LJUDI I ŽIVOTINJA

EUROPSKA KOMISIJA JE NEDAVNO ODOBRILA TRI GENETSKI MODIFICIRANA ORGANIZMA ZA UPOTREBU U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE – MONSANTOVU I BAYEROVU GMO SOJU MON 87708 X MON 89788, SOJU MON 87705 X MON 89788 I SOJU FG 72, JAVLJA PREDSTAVNIŠTVO KOMISIJE U ZAGREBU
Sva navedena GMO soja je prošla sveobuhvatan postupak odobrenja te dobili pozitivnu znanstvenu ocjenu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Odluke o odobrenju ne odnose se na uzgoj.

Ishod glasanja država članica u stalnom i žalbenom odboru glede danas odobrenih GMO-ova bio je da „nema mišljenja“, pa je Komisija donijela te odluke koje su bile na čekanju.

Odobrenja vrijede deset godina, a na sve proizvode proizvedene od tih genetski modificiranih organizama primjenjivat će se stroga pravila EU-a o označivanju i sljedivosti.

(index.hr)